Nordulv.nu har flyttat till nordulv.org. Denna sajt har inget med organisationen Nordulv att göra.

Vargen i Sverige

Vargen har funnits i Sverige sedan slutet av istiden, men i början av 1900-talet var beståndet utdött. Detta givetvis på grund av jägare och jakten var från början, från 1600-talet och framåt under flera århundraden, uppmuntrad av alla, inklusive staten. Det fanns ett tag skottpeng på varg såväl som tydligt lagar rörande varghägn, varggrop och diverse vapen för vargjakt. Vargen utgjorde ett stort hot mot människan, i synnerhet genom att de dödade människans tamdjur som får, höns och renar.

Visste du att?

Vargar som fällts har ofta stora mängder fästingar på kroppen, ibland flera hundra samtidigt. Hundar som befinner sig i naturen kan få samma problem. Använd fästingmedel för att skydda ditt djur. Du minskar då också risken att få fästingar själv.

Den skandinaviska vargens utrotning

Den sista vargen i Sverige fälldes i mitten på 1970-talet och med denne ensamme hannes bortgång var vargen utrotad i både Sverige och Norge. Man diskuterade ett flertal olika projekt för att återinföra vargen, som i Sverige blev fridlyst år 1966, vilket uppenbarligen var för sent. Detta var också slutet för den skandinaviska vargen som ras för de vargar man sedan förde in i landet för att hela floran och faunan var av annan ras, dock även den Nordlig varg med särskilt hög intelligens, stor kroppsmassa och stora huggtänder. Rasen som fördes in kom främst från Ryssland, men även senare från Estland.

Svensk varg idag

Idag finns det cirka 500 vargar i Sverige, främst i landskap som Värmland, Dalarna och Västmanland. De flesta är inplanterade från 1970-talet och framåt, men några har också vandrat in i landet från Ryssland. Dessvärre härstammar de flesta av dagens svenska vargar från samma anfäder så inavelsfaktorn är stor. Sedan 2010 har man varje år tillåtit vargjakt på en mycket specifik siffra individer, ofta 27-29 st. Jakten bedrivs för att hålla beståndet under kontroll, men också för att skydda människor och deras tamdjur, precis som för några århundraden sedan.

Licensjakt, där bra mörkerkikare och vapen är ett måste, beslutas av länsstyrelsen i det län du bor eller jagar i. Det är också länsstyrelsen som besiktigar fällt djur och som för statistik över antalet fällda djur per år. Ju fler rapporter som inkommer om tamboskap eller sällskapsdjur som blivit attackerade desto högre sannolikhet är det att licensjakten får fler djur samt att skyddsjakt inleds. Du kan läsa mer på Naturvårdsverkets sida om du vill veta mer om denna jakt. © 2024 Nordulv.se. Alla rättigheter förbehållna.