Nordulv.nu har flyttat till nordulv.org. Denna sajt har inget med organisationen Nordulv att göra.

Vargen i Sverige

Vargen har funnits i Sverige sedan slutet av istiden, men i början av 1900-talet var beståndet utdött. Detta givetvis på grund av jägare och jakten var från början, från 1600-talet och framåt under flera århundraden, uppmuntrad av alla, inklusive staten. Det fanns ett tag skottpeng på varg såväl som tydligt lagar rörande varghägn, varggrop och diverse vapen för vargjakt. Vargen utgjorde ett stort hot mot människan, i synnerhet genom att de dödade människans tamdjur som får, höns och renar.

Den skandinaviska vargens utrotning

Den sista vargen i Sverige fälldes i mitten på 1970-talet och med denne ensamme hannes bortgång var vargen utrotad i både Sverige och Norge. Man diskuterade ett flertal olika projekt för att återinföra vargen, som i Sverige blev fridlyst år 1966, vilket uppenbarligen var för sent. Detta var också slutet för den skandinaviska vargen som ras för de vargar man sedan förde in i landet för att hela floran och faunan var av annan ras, dock även den Nordlig varg med särskilt hög intelligens, stor kroppsmassa och stora huggtänder. Rasen som fördes in kom främst från Ryssland, men även senare från Estland.

Svensk varg idag

Idag finns det cirka 500 vargar i Sverige, främst i landskap som Värmland, Dalarna och Västmanland. De flesta är inplanterade från 1970-talet och framåt, men några har också vandrat in i landet från Ryssland. Dessvärre härstammar de flesta av dagens svenska vargar från samma anfäder så inavelsfaktorn är stor. Sedan 2010 har man varje år tillåtit vargjakt på en mycket specifik siffra individer, ofta 27-29 st, men de senaste åren har komplicerade juridiska processer satt stopp för vargjakt helt och hållet. Jakten bedrivs för att hålla beståndet i kontroll, men också för att skydda människor och deras tamdjur, precis som för några århundraden sedan.


© 2021 Nordulv.se. Alla rättigheter förbehållna.